RENÁTA TRČKOVÁ

admin

RENÁTA TRČKOVÁ

Absolvovala farmacii, kromě toho studovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, dramaterapii, mediaci a dokončuje výcvik v SUR. Je lektorkou a konzultantkou fundraisingu u ICN. Působí jako hodnotitelka Evropských grantů. Již od roku 1998 působí v Prázdninové škole Lipnice. Od roku 2005 je zde projektovou manažerkou pro vzdělávání a šíření zážitkové pedagogiky do školství a členkou Správní rady. Byla členkou expertní pracovní skupiny MŠMT zabývající se přípravou projektů pro podporu učitelů.

Téma prezentace a workshopu

  • Téma Tajemství