JAROSLAV SIMON

admin

Ve firmách se věnuje oblasti rozvoje a změny. Má bohaté zkušenosti lektora, psychoterapeuta, klinického psychologa i kariérového poradce. Uplatňuje celou řadu přístupů orientovaných na práci s emocemi, tělem, nevědomím, vnitřním i vnějším systémem. Díky svému záběru nabízí plnou podporu při rozvoji a přechodu změnou nejen v šířce témat – pracovních i osobních, ale i v hloubce úrovní rozvoje osobnosti. S …

MARTIN SEDLÁČEK

admin

Pracuje jako psychoterapeut, lektor a kouč. Hraje v divadle Alfred ve dvoře. Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK a Dramatickou výchovu na DAMU. V současné době se věnuje integraci technik divadelní práce do rozvoje lidských zdrojů. Za tímto účelem založil Impropact – společnost, která takto orientované vzdělávání nabízí korporátním klientům.

MARTIN RUMAN

admin

Hudební improvizátor, vášnivý cestovatel a čtenář, společensky přizpůsobený workoholik. Odborně, manažersky i obchodně se realizuje jako řídící konzultant vzdělávací společnosti. Absolvent katedry psychologie FF UK, pracovních stáží v USA, studijního pobytu ve Finsku, výcviku v Gestalt psychoterapii a dalšího odborného vzdělávání. Věnuje se oblastem jako je manažerský rozvoj a rozvoj talentů, řízení a komunikování změn, vzdálené a virtuální týmy, body …

MARCELA ROFLÍKOVÁ

admin

Zakladatelka Českého mindfulness institutu, lektorka mindfulness pro dospělé i děti. Po téměř 20 letech manažerské práce v mezinárodním businessu a vytrvalého hledání cesty k vyšší efektivitě a především spokojeného a rovnovážného života v mindfulness objevila svoje poslání. Založením Institutu propojila svoje zkušenosti a dovednosti s hodnotami, které ctí a žije. Považuje to za svůj příspěvek k tomu, aby lidé žili …

RADEK PLÍHAL

admin

Učitel, sportovec, trenér a kouč na volné noze. Vystudoval FTVS UK v Praze. Během svého života se věnoval rozvoji žáků základní školy, kantorů, zaměstnanců firem i hráčů florbalové extraligy. Na světě ho baví hledání cest, jak pomoci lidem nacházet nástroje pro zvyšování způsobilosti k tomu, co nejvíce potřebují. Věří metodě zkušenostního učení.

JIŘÍ PLAMÍNEK

admin

Hlásí se k myšlenkám tří českých velikánů – Jana Ámose Komenského, Josefa Švejka a Járy Cimrmana. Ámosova hravost, Švejkova prostota a Cimrmanova všestrannost – to jsou ideály, ke kterým nemotorně směřuje. Protože je naprosto neschopný uživit se rukama, zkusil to hlavou. Má devatero řemesel. Byl prvním (a na dlouho jediným) českým mediátorem. Ale také prospektorem v poušti, koordinátorem programu řešení …

IVAN PILNÝ

admin

Působil ve výkonných pozicích významných ICT společností. V letech 1992 – 1998 byl generálním ředitelem Microsoftu ČR, poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost. Od roku 2001 zastával pozici předsedy představenstva Českého Telecomu a v roce 2002 se stal generálním ředitelem společnosti eTel. Působil jako konzultant a inicioval projekt Learn2Win. Současně je prezidentem TUESDAY Business Network. Můžete jej také …

MILOŠ PÍCHA

admin

Manažerský veterán českého trhu a prakticky orientovaný lektor. Více než 14 let praxe ve vrcholovém managementu průmyslových a obchodních společností v oblasti domácích spotřebičů, stavebních materiálů a chemických výrobků. Za své bohatství považuje řadu manažerských a konzultantských zkušeností s tvorbou strategií pro český trh i v rámci středoevropského regionu a jejich uvedení do života. Od roku 1999 je členem akademického …

LENKA PAPADAKISOVÁ

admin

Celý svůj profesní život se věnuje vzdělávání dospělých. Expertis založila v roce 1996. Své zkušenosti získává v rolích majitelky, manažerky, s klienty pracuje jako konzultantka, koučka a průvodkyně. Zajímá ji rozvoj vědomí a myšlení leadrů, ozdravení podnikání a celé společnosti. Rozvíjí koncepci moudrého businessu. S radostí iniciuje netradiční projekty. Je také spolutvůrkyní projektu “Transpedice” – cestování za hodnotami a inspirací …

MARTIN ONDREJKOVIČ

admin

Konzultant, lektor, tréner, kouč. Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave, pracoval ako psychiater a terapeut. V súčasnosti pracuje ako externý lektor komunikačných a prezentačných zručností, vedenia a motivácie ľudí, tímovej spolupráce, assesor. Absolvoval výcvik psychoterapie a poradenstva v Prístupe zameranom na človeka (PCA), zaujíma sa o spôsoby a možnosti jeho aplikácie v širších súvislostiach, najmä v oblasti vzdelávania dospelých a …