Nina Shautová

petr1hlubucek@gmail.com

Nina Shautová

Jako své poslání  chápe sdílení, co se naučila o štěstí naučila ze své osobní zkušenosti, studia a také z během dlouhodobého vědeckého výzkumu na němž se podílela. Vystudovala psychologii a jejími tématy je zejména rozhodování, intuice, koučování a rozvoj týmů. Je autorkou knihy Rozhodování a intuice.

Téma prezentace a workshopu

  • bude doplněno