LADISLAV PFLIMPFL

admin

LADISLAV PFLIMPFL

Ladislav prošel studiem kulturního managementu na AMU a v zahraničí a pro svojí pozdější diplomatickou kariéru se ponořil do mezinárodních studií v rámci doktorátu na FSV UK. Přednáší na DAMU, působil jako lektor pro neziskové kreativní projekty a týmy v Rusku. Po mnoha letech řízení londýnského Českého centra a společných projektech s Olympijským výborem, institucemi EU, akademickým sektorem a předními českými exportéry přešel most z veřejného do soukromého sektoru a z druhého břehu pomáhal českým a nadnárodním investorům a firmám budovat kreativní projekty a řídil jejich produktový vývoj k propojení a synergii špičkové technologické a kreativní úrovně, agilního řízení vývoje a schopnosti konkurenceschopnosti, reakce na budoucí vývoj trhu a prostředí. Pro analýzu trhu, projekci možných příležitostí při řízení strategií i pro odladění otevřeného mindsetu managementu objevil pro sebe a své klienty u nás nepříliš užívanou metodu scenario planningu. Nyní pro company buildera CreativeDock a švýcarskou nadaci Vetri řídí budování blockchainové platformy pro správu, sdílení a monetizaci osobních dat jako fair data open source řešení výzev, které přináší vzrůstající digitalizace komunikace, obchodu a lidského konání obecně. Ve své práci hledá možnosti propojení talentu, idejí, technologií a potřebných zdrojů k budování věcí úplně nových, často mimořádných a nejraději i obecně užitečných.

Téma prezentace a workshopu

  • Scenario planning: pohled do budoucnosti a zpátky
    Jak porozumět příležitostem a rizikům, které přináší budoucnost v dlouhodobém horizontu – pro firmy, týmy a jednotlivce, kteří jsou zodpovědní za stanovení a řízení strategií, potřebují otevřít svůj obzor kontextu vývoje v mnoha oblastech a něco si z toho odnést.