KLÁRA VYŠATOVÁ

admin

KLÁRA VYŠATOVÁ

Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka společnosti QED GROUP. Vystudovala psychologii na FF UK, doplněnou studiem psychologie v Holandsku. V oblasti lektorování se věnuje především tématům jako je typologie osobnosti, asertivita, stress management a komunikační dovednosti. Dlouho snila o tom, že bude slavnou spisovatelkou, její báseň jezdila v Poezii pro cestující v pražském metru.

Téma prezentace a workshopu

  • 4Elements

    Koncepce 4Elements se opírá o originální typologii čtyř živlů, která představuje metaforu pro lidské povahové rysy. Práce s touto typologií zprostředkuje účastníkům workshopu intuitivní nástroj pro pochopení osobnostních charakteristik, naučí je porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama i u druhých a umožní jim získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy. Workshop je kombinací užitečného know-how se sebepoznávacími aktivitami, které účastníkům poskytnou hodnotnou inspiraci pro profesní i osobní rozvoj. Důraz klademe i na praktickou uplatnitelnost poznatků.