Alek Lačev

petr1hlubucek@gmail.com

Alek Lačev

Alek pracuje jako trenér, facilitátor a kouč. Vystudoval psychologii na FF UK a má doktorát ze sociální psychologie. Prošel pozicemi v několika konzultanských firmách, aby si nakonec s kolegy založil vlastní. Ve své práci se primárně věnuje facilitaci týmového rozhodování a učení dovedností pomocí aha-zážitků a her. I v dospělosti dospělosti si rád hraje se stavebnicí LEGO a ve volném čase se toulá po lese nebo leze po skalách.

Téma prezentace a workshopu

  • Facilitace technikou LEGO® SERIOUS PLAY®
    Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® vznikla původně pro potřeby firmy LEGO, jako nástroj jak rychle sesbírat a vizualizovat myšlenky, nápady a názory ve skupině s cílem řešit problémy, usnadnit rozhodování nebo zmapovat skupinové procesy. Dnes je používána mnoha facilitátory a kouči po celém světě k usnadnění náročných diskuzí. Dozvíte se, co to znamená “myslet rukama”, “naslouchat očima”. Proč mohou kostky stavebinice fungovat jako metafora, projekční plátno i simulátor. A co to znamená “hrát si vážně”.