Matěj Hochel

petr1hlubucek@gmail.com

Matěj je fascinovaný objevováním vnitřních světů, které v sobě lidé nosí. Věří, že jejich zkoumání má nedocenitelnou hodnotu, protože nám umožňuje žít život odvážnější a plnější. Věří v sílu uvědomění a poznání toho, co se v nás děje – včetně vnitřních rozporů a strachů, ale i skrytých zdrojů a netušených energií. To nás dělá svobodnějšími v rozhodování o tom, kam …

Iva Rašínová

petr1hlubucek@gmail.com

Iva vystudovala psychologii, absolvovala výcvik v dynamické skupinové psychoterapii a výcvik v Gestalt koučování. Má dlouholeté zkušenosti jako konzultant a kouč v oblasti navrhování a realizaci rozvojových programů se zaměřením pro skupiny manažerů i specialistů.  Znovu a znovu ji fascinuje jedinečný druh kontaktu, který mezi lidmi při trénincích nebo koučování vzniká.  Fascinuje ji, když vidí, jak lidé rostou a daří …

Ester Danelová

petr1hlubucek@gmail.com

Ester výrazně formovalo prostředí, do kterého se narodila. Rodina a církev ji už od dětství přivedla k poznání,  jak být lidem prospěšná.  Vystudovala psychologii a psychoterapii, což ji nesměrovalo  na cestu k lidem a jejich fascinujícím vnitřním světům. Vedle psychoterapie začala pracovat i ve firemním prostředí jako lektor a kouč apozději jako manažerka inovací. Spolupracovala v rámci inovačního businessu v …

LADISLAV PFLIMPFL

admin

Ladislav prošel studiem kulturního managementu na AMU a v zahraničí a pro svojí pozdější diplomatickou kariéru se ponořil do mezinárodních studií v rámci doktorátu na FSV UK. Přednáší na DAMU, působil jako lektor pro neziskové kreativní projekty a týmy v Rusku. Po mnoha letech řízení londýnského Českého centra a společných projektech s Olympijským výborem, institucemi EU, akademickým sektorem a předními …

Natálie Berglowcová

petr1hlubucek@gmail.com

Natálie je psycholožka, lektorka a koučka. Pracuje celostně: s emocemi, myslí i tělem. Pomáhá svým klientům fungovat zdravě, udržitelně a přitom výkonně. Jejím klíčovým přístupem je bodypsychoterapie a somatické koučování. Tedy propojení koučovacích technik a práce s tělem a psychikou. Natálie povede workshop společně s Barborou Černíkovou.    

Barbora Černíková

petr1hlubucek@gmail.com

Barbora je psycholožka, konzultantka a koučka.  Věnuje se propojení psychologie práce a zdraví a rozvíjí pracovní pohodu v práci.  Vede HR v konzultantské společnosti a aktivně se věnuje koučování, bodyterapii a improvizačnímu divadlu. Ve své práci ráda uplatňuje somatický přístup. Věří, že propojení těla a mysli je zdrojem energie a radosti.

Tomáš Rektor

petr1hlubucek@gmail.com

Tomáš je psychiatr a psychoterapeut, absolvent lékařské fakulty.  V letech 2006 – 2010 dojížděl do několika uprchlických táborů a doposud pracuje se žadateli o azyl.  Od roku 2005 pracuje v soukromé praxi, kde vede malý tým psychiatrů a psychologů.

Nina Shautová

petr1hlubucek@gmail.com

Jako své poslání  chápe sdílení, co se naučila o štěstí naučila ze své osobní zkušenosti, studia a také z během dlouhodobého vědeckého výzkumu na němž se podílela. Vystudovala psychologii a jejími tématy je zejména rozhodování, intuice, koučování a rozvoj týmů. Je autorkou knihy Rozhodování a intuice.

Alek Lačev

petr1hlubucek@gmail.com

Alek pracuje jako trenér, facilitátor a kouč. Vystudoval psychologii na FF UK a má doktorát ze sociální psychologie. Prošel pozicemi v několika konzultanských firmách, aby si nakonec s kolegy založil vlastní. Ve své práci se primárně věnuje facilitaci týmového rozhodování a učení dovedností pomocí aha-zážitků a her. I v dospělosti dospělosti si rád hraje se stavebnicí LEGO a ve volném …

FILIP LEPIER

admin

Pracuje jako kouč, lektor a konzultant. Kromě psychologie na FF UK získal vzdělání ve výcvicích zaměřených na koučování a komunikaci. V oblasti lektorování se věnuje tématům jako je asertivita, kreativita, typologie osobnosti, komunikační dovednosti aj. Kdysi chtěl být filmovým režisérem, miluje matematiku a rád staví hrady z písku.